Ciekawostka

Odszkodowanie a przychód - część odszkodowania wróci do fiskusa

odszkodowanie-a-przychod.jpg

Przedsiębiorcy, nierzadko dysponują majątkiem firmowym o znacznej wartości, dlatego też muszą kalkulować możliwość jego utraty bądź powstania w nim szkody. Sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dotkliwej straty jest wykupienie polisy. W razie wypłacenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania powstaje jednak problem kwalifikacji otrzymanych kwot jako przychodów wpływających na wysokość płaconego podatku dochodowego.

Pieniądze od ubezpieczyciela za szkody 
w firmowym majątku są przychodem. 
Za datę jego powstania uważa się dzień otrzymania zapłaty. 
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że odszkodowanie nie zawsze jest przychodem - przede wszystkim należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o PIT i o CIT. Odszkodowania wypłacone za szkody w firmowym majątku są zazwyczaj przychodem. Wyjątkiem są zwroty wydatków na naprawę, niezaliczonych do kosztów podatkowych. Odszkodowanie będzie przychodem, gdy wydatki na przywrócenie do pierwotnego stanu technicznego uszkodzonego składnika majątku nie zostają zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 

Doradca podatkowy Marek Piotrowski wyjaśnia, że w przypadku wypłaty odszkodowania za szkody w firmowym majątku przedsiębiorca staje przed problemem rozpoznania otrzymanych pieniędzy jako przychodów. Musi w takim wypadku przeanalizować przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Opisywany przypadek dotyczy sytuacji, gdy wydatki na przywrócenie do pierwotnego stanu technicznego uszkodzonego składnika majątku nie zostają zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wtedy, zarówno według ustawy o PIT, jak i o CIT, otrzymane odszkodowanie stanowiące zwrot tych wydatków nie będzie przychodem. Przykładem może być odszkodowanie wypłacone z tytułu powypadkowej naprawy samochopdu, który nie jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Jeśli jednak kwota wypłaty od ubezpieczyciela przekracza wartość wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, to nadwyżka będzie już uznana za przychód (tak np. wyrok WSA w Gdańsku z 26 marca 2007 r., I SA

Powrót