O firmie

Specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Reprezentujemy Klientów podczas dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Naszym największym atutem jest doświadczony zespół pracowników, którzy tematyką odszkodowań i ubezpieczeń zajmują się od kilkudziesięciu lat. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam realnie i rzetelnie oceniać rozmiar szkody oraz szanse na uzyskania odszkodowania zarówno na drodze polubownej, jak i na etapie postępowania sądowego. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować skuteczne metody działania w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, przy uwzględnieniu osobistych preferencji i z poszanowaniem decyzji klienta, co do wykorzystywanych metod.

Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem. Posiadamy własną kancelarię prawną, która uzupełnia naszą ofertę i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Dzięki Kancelarii poszkodowani mają szanse na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i dodatkowych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną – prowadzimy postępowania cywilne i karne.

Cały zespół zaangażowany w obsługę odszkodowań składa się z pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Doskonale znamy procedury wewnętrzne zakładów ubezpieczeniowych, co daje nam możliwość skutecznego działania.

W kontaktach z klientami wykazujemy się elastycznością i dla ich wygody świadczymy nasze usługi również przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie, dzięki czemu osobisty kontakt nie jest niezbędny. Wszelka korespondencja oraz wymiana dokumentów może odbywać się zdalnie, dostępnymi metodami komunikacji.

Zakres spraw w których prowadzimy postępowania

Jak działamy

1

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych

2

Dokonujemy profesjonalnej, kompleksowej i przede wszystkim bezpłatnej analizy sprawy

3

Prowadzimy sprawę na swoje ryzyko finansowe

4

Wynagrodzenie płatne jest po uzyskaniu odszkodowania i tylko w przypadku jego uzyskania

5

W razie odmowy wypłaty świadczenia Klienci nie ponoszą żadnych kosztów

6

Wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanego odszkodowania, a zatem zależy od efektów naszej pracy

Warto wiedzieć

Szkody komunikacyjne

 • Zrób zdjęcie miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów, możesz wykorzystać aparat w swoim telefonie.
 • Zanotuj dane sprawcy i jego ubezpieczyciela lub sfotografuj jego prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
 • Sporządź z drugim uczestnikiem Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym, najlepiej wypełniając druk który został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • Postaraj się pozyskać świadków (dane osobowe i adresowe, a jeśli to będzie możliwe również pisemne oświadczenie).
 • Jeśli są ranni, okoliczności budzą wątpliwości co do odpowiedzialności za powstanie szkody albo zakres szkody jest duży - wezwij policję na miejsce zdarzenia.
 • W przypadku wątpliwości co do przebiegu zdarzenia poproś wezwanych na miejsce funkcjonariuszy o ustalenie czy miejsce zdarzenia nie jest objęte monitoringiem kamer.
 • Zgłoś funkcjonariuszom policji wszelkie uszkodzenia przewożonego ładunku (np. laptopa, aparatu fotograficznego, smartfona).
 • Jeżeli uszkodzenie pojazdu powstało przez najechanie na dziurę w drodze, jedynie wezwanie Policji zapewni szybkie i skuteczne uzyskanie. odszkodowania koniecznie wezwij na miejsce zdarzenia policję. Poproś funkcjonariuszy o sporządzenie dokładnych zdjęć i postajaj się o zeznania świadków zdarzenia.
 • Zachowaj wszystkie rachunki potwierdzające koszty naprawy pojazdu, jego holowania czy opłaty za parking.

Szkody osobowe

 • Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, w szczególności dokumentację medyczną – wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wyniki badań, zdjęcia RTG, opinie lekarskie.
 • Dobrym krokiem będzie poinformowanie lekarza, że zamierzasz dochodzić odszkodowania z tytułu wypadku i zależy Ci na kompletnej dokumentacji, wraz z wykazaniem okoliczności szkody jako przyczyny rozstroju zdrowia.
 • Dokumentuj wszystkie koszty ponoszone w związku z leczeniem – rachunki za leki, rehabilitację, wszelkie koszty związane z leczeniem.
 • W razie śmierci bliskiej osoby zachowaj rachunki związane z kosztami pogrzebu.

Szkody majątkowe

 • Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących zdarzenia
 • W przypadku kradzieży zawiadom niezwłocznie Policję
 • Zgromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (rachunki i faktury za zakup przedmiotów, wyposażenia lokalu itp.)
 • Sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody
 • W razie większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu

Nieszczęśliwe wypadki

 • W przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego upadkiem, poślizgnięciem - jeśli to możliwe zadbaj o dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia.
 • Niezwłocznie zgłoś wypadek podmiotowi odpowiedzialnemu – np. właścicielowi lokalu czy nieruchomości.
 • Zadbaj o pozyskanie świadków. W razie wątpliwości wezwij policję.
 • Zachowaj wszelkie materiały, stanowiące dowód Twojej obecności w miejscu wypadku – np. bilety autobusowe, paragony ze sklepu.
 • Nie zapominaj o zgromadzeniu dokumentacji medycznej i wszelkich dowodów poniesionych kosztów leczenia.