Ciekawostka

Nadal nie istnieje minimalna kwota świadczenia za błąd medyczny

pict_do_art_10_by_Rudolf_Vlcek.jpg

Pacjent poszkodowany wskutek błędu medycznego ma prawo domagać się odszkodowania. Powinien wówczas wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek ten może odnosić się wyłącznie do następstw świadczeń zdrowotnych udzielonych w szpitalu. Niezbędna byłaby nowelizacja przepisów regulujących zasady postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ważne jest, że przepisy nie przewidują minimalnej kwoty świadczenia. Została jednak ustalona jego górna granica - wynosi ona 100 tys. zł za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W przypadku śmierci wynosi ona 300 tys. zł.

Po stronie ubezpieczyciela jest przedstawienie pacjentowi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciele wykorzystują brak ustalonej dolnej granicy świadczeń, stąd często dochodzi do sytuacji, w której poszkodowanemu proponowana jest wypłata w postaci symbolicznej złotówki, co oczywiście nie zadowoli żadnego poszkodowanego.

Po ustaleniu wyroku komisji pacjent nie ma możliwości zaskarżenia wyroku komisji do sądu. Przysługuje mu jedynie możliwość wystąpić do komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ustawodawca daje pacjentowi również możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jednak aby ograniczyć takie przypadki, niezbędna byłaby nowelizacja przepisów regulujących zasady postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Powrót