Ciekawostka

Kto zapłaci za szkody wyrządzone pojazdem bez ważnego OC?

pict_do_art_12_by_Steve_Lion.jpg

Zaledwie co piąty polski kierowca wie, że za wypadek spowodowany pojazdem bez OC płacą wspólnie i właściciel nieubezpieczonego pojazdu i kierowca, który spowodował ten wypadek. Świadomość Polaków odnośnie konsekwencji kierowania pojazdem, bez ważnego OC jest jak na razie bardzo mała. Dlatego też instytucje ubezpieczeniowe wraz z nadzorem finansowym uruchamiają wspólną kampanię informacyjną.

80% polskich kierowców nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się, czy jego właściciel ma wykupione ubezpieczenie OC. Kierowcy ci nie są świadomi, że kierowanie nieubezpieczonym pojazdem naraża ich na bardzo wysokie konsekwencje finansowe. Najniższą świadomość konsekwencji jazdy bez OC mają kierowcy młodzi, w wieku 20-29 lat, którzy statystycznie powodują najwięcej wypadków.
Małą wiedzę w tym temacie mają też kierowcy mieszkający na wsi lub w niewielkich miastach, w południowym i południowo-zachodnim regionie Polski. Z kolei najlepszą wiedzę o tym, że za wypadek nieubezpieczonym pojazdem płacą wspólnie i kierowca, i właściciel nieubezpieczonego pojazdu mają: kierowcy w wieku 40-59 lat (częściej kobiety niż mężczyźni), mieszkańcy dużych miast, prowadzący firmy lub zajmujący menedżerskie stanowiska oraz wykwalifikowani robotnicy.

Świadomość Polaków odnośnie konsekwencji kierowania pojazdem, którego właściciel nie wykupił OC jest niewielka, dlatego wszystkie działające w Polsce instytucje ubezpieczeniowe, łącznie z nadzorem finansowym, zjednoczyły siły i uruchamiają wspólną kampanię informacyjną w internecie pod hasłem: Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy. Inicjatorem i głównym sponsorem kampanii jest UFG, partnerami: Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Komisja Nadzoru Finansowego, jako partner honorowy.

Powrót