Ciekawostka

Coraz więcej kar za nie wykupienie polisy OC pojazdu

pict_do_art_09.jpg

Według "Dziennika Gazety Prawnej", Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarał w 2013 r. prawie 50 tys. kierowców za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to o 24 proc. więcej niż w poprzednim roku. Kierowcy bez OC zapłacili łacznie blisko 26 mln zł kary.
W opinii Joanny Pasturczak wicedyrektora pionu windykacji UFG, wzrost kar jest wynikiem działań własnych funduszu. UFG bowiem gromadzi dane o nieubezpieczonych na podstawie informacji z bazy polis OC i prowadzonych kontroli.
"Wykrycie braku OC jest możliwe zatem nawet bez kontroli drogowej. UFG robi to głównie na podstawie wykrytych przerw w ubezpieczeniu. Uzyskanie takich informacji jest możliwe dzięki uruchomieniu ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych" - pisze dziennik. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele muszą w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaną polisę do funduszu. Często przyczyną nieubezpieczenia pojazdu, jest wprowadzenie w błąd nowego posiadacza przez poprzednich właścicieli auta co do ważności polisy. Zdarza się także, ze sprowadzając auto z zagranicy, właściciele zamiast w dniu rejestracji pojazdu w Polsce, odwlekają termin wykupienia OC. Ponadto, jednym z najczęstszych powodów niewywiązywania się z tego obowiązku jest nieopłacenie wszystkich rat składki lub nieprzedłużenie umowy.

Powrót