Ciekawostka

Ostrożnie z ubezpieczeniami przy kredycie

ostroznie-z-ubezpieczeniami-przy-kredycie.jpg

Podczas zaciągania kredytów często proponowane jest dodatkowe ubezpieczenie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia do kredytu należy dokładnie zapoznać się z warunkami ochrony, ponieważ może się okazać, że ubezpieczenie jest zupełnie bezużyteczne. Ubezpieczenia dodawanych do kredytu zawierają mnóstwo wyłączeń. Polisy w teorii mają chronić kredytobiorców od ryzyka utraty pracy, poważnej choroby czy niezdolności do pracy. W przypadku, gdy na przykład straci on pracę albo zachoruje, spłatę rat przejmie firma ubezpieczeniowa. Rzeczywistość jet taka, że w polisach kredytowych często zawarty jest zapis, ubezpieczenie chroni tylko pracowników zatrudnionych na etacie czego kredytobiorca nie jest na ogół świadomy, bo przy zawieraniu polisy nie zapoznał się dokładnie z wyłączeniami.  
Znany jest przypadek 80-letniego emeryta, który pożyczył kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po zawarciu umowy jego syn przejrzał umowę i zauważył, że ojcu dodano do kredytu polisę od utraty pracy i wypadku przy pracy, która w sumie miała kosztować około 6 tysięcy złotych. Bank udzielający kredytu nie tylko nie poinformował seniora, że wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne, ale sprzedał produkt, z którego klient i tak by nie skorzystał. Takie działania określa się jako "misselling", co oznacza nieuczciwą sprzedaż i świadome wprowadzanie konsumenta w błąd. Przed kilkoma laty, banki nie były zobowiązane do udostępniania klientom treści umów ubezpieczeniowych. W ubiegłym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sprzedaży polis kredytowych. Zgodnie z nimi banki muszą przekazywać klientom ogólne warunki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy kredytowej warto więc sprawdzić co składa się na koszty kredytu i czy z ochrony ubezpieczeniowej będziemy mogli w razie potrzeby skorzystać.

Powrót